Over ons

Sleepduwvaart Kappee is al meer dan 50 jaar een begrip in Leiden en omgeving. Daardoor hebben wij jarenlange ervaring op het gebied van transport over het water. Wij transporteren uw woonboten, nieuw casco's, jachten, dekschuiten en beunbakken met de kennis, nauwkeurigheid en ervaring die wij hebben opgebouwd in deze halve eeuw. Zoekt u beunbakken of heeft u een boot nodig die de inspectie aan de kade of brug vermakkelijkt, neem dan contact op met ons team. 

Wij staan graag voor u klaarSleep Duw voor waarden 

De sleepdienst stelt materiaal beschikbaar slechts onder de navolgende bepalingen:
Voor rekening van de eigenaar van het gesleepte of geassisteerde schip of drijvend voorwerp (of
zo dit niet is degene met wie het sleep- of assistentiecontract is aangegaan, van de contractant)
zijn:
a. alle schaden die het gevolg mochten zijn hetzij van schuld of nalatigheid van de opvarenden
der sleepboten, hetzij van enig gebrek aan de sleepboten, machines, sleeptrossen of ander
materiaal, of die uit welken anderen hoofde ook ten laste van de sleepdienst zouden kunnen
worden gebracht;
b. alle schaden, die het gevolg mochten zijn van schuld of nalatigheid van een bemanning door
de sleepdienst geleverd om dienst te doen aan boord van gesleept wordende schepen of
drijvende voorwerpen.
Voor rekening van de sleepdienst zijn niettemin:
1. schaden welke de sleepbooten zelf door haar eigen schuld belopen;
2. schaden welke schepen of voorwerpen van derden belopen door aanvaring met de
sleepboten voor zover de eigenaar (resp. de contractant) bewijst, dat het gesleepte of
geassisteerde schip of drijvende voorwerp tot deze schade niet heeft bijgedragen, noch
daartoe aanleiding gegeven.
Zo dikwijls volgens de bepalingen van dit artikel enige schade voor rekening is van het
gesleepte of geassisteerde schip of drijvend voorwerp, (resp. van de contractant) is niet
alleen jegems hem, noch de sleepdienst zelf aansprakelijk, noch enig ander ondernemer
aan wie de sleepdienst de uitvoering van het werk mocht hebben op- of overdragen,
maar is hij voorts gehouden om zowel de sleepdienst als zodanig andere ondernemer
tegen alle vorderingen van derden ter zake van deze schade te vrijwaren en schadeloos
te houden. Deze conditiën welke ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te
Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam zijn gedeponeerd, zullen worden aangehaald als
de 'Algemene Sleepconditiën'.


OveSleepduwvaart Kappee is al 50 jaar een begrip in Leiden en omgeving. Daardoor hebben wij jarenlange ervaring op het gebied van transport over het water. Wij transporteren uw woonboten, nieuw casco's, jachten, dekschuiten en beunbakken met de kennis, nauwkeurigheid en ervaring die wij hebben opgebouwd in deze halve eeuw. Zoekt u beunbakken of heeft u een boot nodig die de inspectie aan de kade of brug vermakkelijkt, neem dan contact op met ons team. Wij staan graag voor u klaaSleepduwvaart Kappee is al 50 jaar een begrip in Leiden en omgeving. Daardoor hebben wij jarenlange ervaring op het gebied van transport over het water. Wij transporteren uw woonboten, nieuw casco's, jachten, dekschuiten en beunbakken met de kennis, nauwkeurigheid en ervaring die wij hebben opgebouwd in deze halve eeuw. Zoekt u beunbakken of heeft u een boot nodig die de inspectie aan de kade of brug vermakkelijkt, neem dan contact op met ons team. Wij staan graag voor u klaar!r!r ons
Sleepduwvaart Kappee is al 50 jaar een begrip in Leiden en omgeving. Daardoor hebben wij jarenlange ervaring op het gebied van transport over het water. Wij transporteren uw woonboten, nieuw casco's, jachten, dekschuiten en beunbakken met de kennis, nauwkeurigheid en ervaring die wij hebben opgebouwd in deze halve eeuw. Zoekt u beunbakken of heeft u een boot nodig die de inspectie aan de kade of brug vermakkelijkt, neem dan contact op met ons team. Wij staan graag voor u klaar!